O b s z a r y   d z i a ł a n i a

Prawo spółek/fuzje i przejęcia

Prawo spółek stanowi istotną część naszej praktyki. Doradzamy w każdym obszarze polskiego prawa spółek. Do klientów, którym doradzamy w zakresie prawa spółek, należą międzynarodowe koncerny przemysłowe, banki, fundusze inwestycyjne oraz deweloperzy nieruchomości. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, przekształcenia, łączenia i podziału, a także - gdy zachodzi taka konieczność- likwidacji spółek, jak również doradzają w związku z postępowaniami upadłościowymi, w tym postępowaniami o charakterze międzynarodowym. Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek kapitałowych i osobowych. Prawnicy naszej kancelarii doradzali przy licznych procesach restrukturyzacyjnych i wyróżniają się szczególnie bogatym doświadczeniem w zakresie łączenia spółek (w tym transgranicznego) oraz ich podziału. Istotnym elementem naszej praktyki jest obsługa przedsięwzięć typu joint venture. Przygotowujemy i negocjujemy wszelkie związane z danym przedsięwzięciem umowy. Nasi prawnicy są autorami szeregu publikacji z zakresu prawa spółek handlowych.

Fuzje i przejęcia stanowią kolejny kluczowy obszar naszej praktyki. Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje zarówno nabywanie polskich spółek, przedsiębiorstw i części przedsiębiorstw jak również transgraniczne procesy łączenia spółek z uczestnictwem podmiotów polskich. Doradzamy międzynarodowym koncernom przemysłowym, bankom oraz firmom inwestycyjnym w zakresie procesów łączenia oraz transakcji, których przedmiotem są udziały, akcje czy też określone składniki majątkowe. Nasi prawnicy świadczyli doradztwo w zakresie fuzji i przejęć w procesach komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie transakcji; przygotowujemy pełną analizę prawną podmiotów gospodarczych (due diligence), uczestniczymy w bieżących konsultacjach oraz negocjacjach umów, jak również zapewniamy obsługę prawną po zamknięciu transakcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalizacji wykorzystujemy wiedzę z wielu dziedzin prawa, dotyczących wszystkich aspektów danej transakcji, takich jak prawo antymonopolowe (uzyskujemy zezwolenia na koncentracje), prawo pracy, prawo cywilne, prawo nieruchomości oraz prawo własności intelektualnej.

Kluczowe kontakty